"Le Pré Saint Antoine"

 

Overzicht 

Uw verbl˙f

Omschr˙ving

Culturen Activiteiten

Sporten en vrije tijd

Beschikbaarheid

Band

Tarieven

Contacten

Route

  

  Uw verbl˙f

 

    W˙ hopen dat deze omschr˙ving compleet genoeg zal z˙n. Het is ons een groot genoegen om u te verwelkomen in onze gite.

Voor meerdere informatie kunt u ons natuurl˙k alt˙d contacteren.

 

Hieronder enkele details over uw verbl˙f

 

        Een verbl˙f van een week begint op zaterdag 14h00 en eindigt op zadertag 12h00.

 

    De huurpr˙s begr˙pt de huur van het verbl˙f (behalve de zolder en de kelder), de tuin en het gebruik van het materiaal.

 

       Dekens en kussens z˙n inbegrepen. Ukunt linnenegoed huren voor 5 € per persoon. Dit begr˙pt handdoeken, washandjes en lakens.

 

   Personen die aan het eind van hun verbl˙f niet wensen te schoonmaken, kunnen ons dit laten voor het bedrag van 20 €. Het vertrek is dan om 10h00, in plaats van 12h00.